ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


HELLENIC ASSOCIATION OF CROS (HACRO)

Ο Σύλλογος συγκροτήθηκε για πρώτη φορά με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 2012 και απαρτίζεται από τις εταιρίες CROs (Contract Research Organizations), Κατ’ Ανάθεση Οργανισμοί Έρευνας, οι οποίες σχεδιάζουν, διαχειρίζονται, παρακολουθούν και διεξάγουν Κλινικές Μελέτες, όλων των τύπων και φάσεων, στην Ελλάδα σε συνεργασία με τις Φαρμακευτικές Εταιρείες και τους Ιατρούς - Ερευνητές.

Οι βασικοί σκοποί

Κύριο αντικείμενο λειτουργίας των μελών του Hacro

Η δέσμευση των Μελών του για την εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και πρακτικών στη διεξαγωγή της Κλινικής Έρευνας, για την τήρηση των Εθνικών και Διεθνών Κανονισμών, καθώς και για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στη διεξαγωγή της Κλινικής Έρευνας
Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και με άλλα θεσμικά όργανα, Σωματεία ή Ενώσεις που εκπροσωπούν εταιρείες παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών σκευασμάτων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, Σωματεία και Ενώσεις των ασθενών και Ιατρικούς Συλλόγους

Γίνετε Μέλος

Αν ενδιαφέρεστε να γίνεται μέλος, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Τα μέλη μας

Agilis
cleo
Coronis Research S.A.
creative-pharm

excelya_logobaseline_reserve_rvb
heads-logox100
INC Research
iqvia

Medpacex100
Medwork Pharma Research & Consulting
Nextcro
Pharmassist S.A.

Phaze Clinical Research & Pharma Consulting S.A.
ppd
PRA HEALTH SCIENCES
PSI

Qualitis-OPT-150-120